Loading ...

Ohlédnutí Ladislava Slámečky – ředitele výstavby českého pavilonu EXPO 2015 za 1. fází výstavby pavilonu

Datum vydání:: 2014-12-15 15:35:00

Tématem pro český pavilon EXPO 2015 v Miláně je motto “Feeding the planet, energy for life”, tedy „Potraviny pro planetu,

energie pro život“. Věřím, že český modulární EXPO pavilon z produkce KOMA toto heslo naplňuje bezezbytku – když se totiž podívám na výstavbu ostatních pavilonu, které jsou řešeny konvenční výstavbou, zjišťuji, že modulární KOMA systém je významné citlivější jak ke svému okolí, tak obecně k životnímu prostředí. O to více si vážíme toho, že jsme dokázali realizovat velmi komplikovaný a rozsáhlý projekt, aniž bychom museli rezignovat na základní poselství recyklovatelnosti.

Prestiž zakázky EXPO je nezpochybnitelná

V českých podmínkách je navíc projekt výjimečný i z hlediska financování výstavby. Jedná se totiž o financování způsobem

tzv. PPP (Public Private Partnership), tedy jednoduše řečeno způsobem participace státu i soukromého sektoru na financování projektu. Tím, že KOMA takovýto způsob financování umožnila, získala významné prestižní postavení nejen v České republice. Za prestižní také považuji přítomnost značky KOMA ve společnosti firem, které Českou republiku budou na Světové výstavě EXPO reprezentovat. Jde o špičky v oborech jako úprava vody a vzduchu (Nafigate.nanofibers gateway), výzkum a vývoj léčiv a  doplňků stravy jak pro lidi, tak pro zvířata (Bioveta), aplikovaný výzkum v oblasti biochemie a molekulární biologie (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR) apod. Myslím, že stejně tak zvučná jsou i jména umělců, kteří přispějí svými díly – namátkou Lukáš Rittstein, Maxim Velčovský nebo Federico Diaz. Když to shrnu, je zjevné, že vítezství ve veřejné soutěži na generálního dodavatele českého pavilonu EXPO 2015 je oceněním snahy nás všech být ve vývoji modulární architektury na špici.

Přiznám se, že je potěšující vidět výrazy našich kolegu, kteří se chodí dívat, jak rychle nám český pavilon roste. A to jde o renomované firmy, které už Světových výstav absolvovaly nespočet; toto ale prý ještě neviděli.

KOMA všechny nástrahy zvládá

Snažíme se zkrátka o to, aby značka KOMA byla v povědomí všech účastníků zapsána jako výjimečná firma, jako jednička ve svém oboru. Že se nám to daří, potvrzuje i několik úspěchu, kterých jsme při výstavbě dosáhli.

  • V červnu jsme byli v TOP5 při odevzdání dokumentace PD (obdoba českého územního řízení)
  • V červenci jsme byli v TOP5 při odevzdání dokumentace DD (obdoba vydání stavebního povolení)
  • V srpnu jsme byli v TOP3 v zahájení prací na spodní stavbě, jako první máme hotovy základy a inženýrské práce
  • V září máme jako první proveden skelet pavilonu
  • 3. 10. máme jako první provedenu hrubou stavbu

Hlavní partneři