Loading ...

Češi nastavili trend budoucnosti pro příští světové výstavy

Datum vydání:: 2015-03-04 08:46:45

Jiří F. Potužník, generální komisař české účasti na EXPO 2015, nám poskytl krátký rozhovor v rámci představení funkčního segmentu části připravované expozice s názvem Laboratoř ticha. Pana Potužníka jsme se ptali jak na realizaci expozice, tak na přínos zvoleného modulárního KOMA řešení českého pavilonu.

Jak navazuje česká expozice EXPO 2015 v Miláně na předchozí světové výstavy?

Zadávali jsme ji s ohledem na historicky úspěšné expozice typu Laterna magica či Kinoautomat. Výsledek ale nakonec dopadl jinak, byť z mého pohledu daleko lépe. Česká expozice je totiž navržena jako automatický systém, s možností ovládání na dálku. Navíc je to expozice tichá, klidná a s příjemnou teplotou s ohledem na horka, která lze v květnu v Miláně očekávat. To je v konkurenci expozic na letošní Všeobecné výstavě Expo jedinečné, jelikož většina pavilonů sází na tzv.,střelnice‘, tedy na efekt, kde vše bliká, a je tam hluk. Věřím, že pokud návštěvníci naopak naleznou klidné místo, kterým zcela jistě unikátní původní český les bude, rádi se tam zastaví ba jen tak neodejdou.

Takže jedině v českém pavilonu v Miláně najdeme lesní biotop?

Také Rakousko má pavilon pojatý jako les, jenže oni se chystají dovézt vzrostlé stromy, na což jsem velmi zvědavý, protože zbudovat a udržovat něco takového bude velmi náročné. Pro nás je biotop lesa velmi typický – koneckonců na starých mapách byl na našem území vždy zakreslen les, a je to taková jemná vizitka naší země.

Náš les je sestaven z malých, uměle pěstovaných sazenic různých rostlin, a vzrostlé stromy budeme mít pouze na fotografiích na pozadí.

Jaký je tedy největší přínos českého konceptu?

Zejména v ekologii. Navíc je pavilon modulární, což mimo jiné znamená, že ho po skončení veletrhu dodavatel, vizovická společnost KOMA, rozebere a odveze zpět do České republiky. Tím pádem vrátíme během několika málo týdnů organizátorům pozemek prakticky netknutý. Jiné státy na stavbu pavilonů používají beton – desítky a stovky kubíků, my pouze montovanou stavbu, která posléze získá sekundární využití a ze své podstaty tak naplňuje smysl recyklace. A stejně tak je ekologická i vnitřní instalace. Náš biotop by měl, jak plánujeme, fungovat stejným způsobem i po EXPO – což je velký rozdíl oproti tomu, když chcete stěhovat celý les, který takovéto akci patrně padne za oběť.

Jak probíhala spolupráce s dodavatelem stavby pavilonu, původní českou firmou KOMA?

Úžasně. Oceňujeme jejich nadšení pro projekt a flexibilitu. Měli jsme velmi málo času a v tomto zkráceném období bychom spoustu problémů s výstavbou jinak těžko zvládali. Kdybychom nevyužili tuto spolupráci, určitě bychom neměli první hotový pavilon na výstavišti.

Máme modulární pavilon, expozici, kterou navrhli studenti, co to naznačuje?

Český pavilon nestaví na ‚wow‘ efektu, není to architektonický punk, ale je to krásná, elegantní budova, která zaprvé slouží svému účelu a zadruhé má minimální ekologickou stopu. Je tu stoprocentní možnost využít budovu i po skončení výstavy a já toto považuji za trend budoucnosti. Pokud má EXPO jako světová výstava přežít, jiný trend být ani nemůže.

Takže Češi naznačili trend pro EXPO do budoucnosti?

Ano, dle zájmu italských médií si troufám tvrdit, že jsme to již udělali.

Děkuji Vám za rozhovor.

Hlavní partneři