Loading ...

Ředitel výstavby Ladislav Slámečka se ohlíží za procesem výstavby, kterou KOMA dokončila

Datum vydání:: 2015-03-04 09:39:37

KOMA MODULAR, generální dodavatel českého pavilonu EXPO 2015 v Miláně, má za sebou další významný milník, neboť předal v souladu se smlouvou s Kanceláří generálního komisaře (KGK) pavilon v rozsahu, jaký byl vysoutěžen. To fakticky znamená, že Český pavilon je jeden z prvních, kde již probíhají práce v interiéru spojené s výmalbou, pokládkou podlahovin, či instalací svítidel. Navíc jsme jako první z expozic osadili na budovu venkovní fasádu a 28. 1. 2015 jsme zahájili instalaci prvního uměleckého díla – kinetické plastiky od

Maxima Velčovského.

Je zjevné, že takovýto postup podle časové osy i přes problémy je možný jen díky unikátnímu stavebnímu modulárnímu KOMA systému. Toho si všímají stále častěji i lidé kolem nás. Nebudu skrývat potěšení z toho, jak silný je zájem o modulární KOMA systém a to jak z okolí, tak i z italských médií. Je potěšující vidět, jak na security pointu ostatní stavaři vyřizuji vjezdní povolení pro domíchávače a betonové pumpy, zatímco my řešíme vjezdy pro firmy osazující skleněné stěny a umělecké předměty.

Je však pravdou, že během prosince 2014 a ledna 2015 nabral projekt mírný skluz. Dovoluji si však tvrdit, že je to způsobeno poněkud nečekanými událostmi. V prosinci jsme narazili například na to, že materiál, který byl nakoupen v Itálii, nebyl na stavební parcelu dovezen včas, neboť řidič kamionu, který byl rodákem ze Srí Lanky, neprošel vstupní proceduru, neboť obslužný systém u vstupu tuto zemi jednoduše neznal. Chudák řidič byl od vstupu vyhozen a jeho čipová karta byla pozastavena. Zajímavé bylo také povánoční překvapení v podobě nových zabetonovaných kanálů. České nejsou jistojistě a zástupci italských organizátorů se podivují, proč máme na ‚našem‘ pozemku jejich kanály.

Centrální komunikace dlouhá cca 1 km a protínající celé EXPO má být dle centrálního harmonogramu opatřena konečnou vrstvou asfaltového povrchu v březnu.

To ovšem nemohlo odradit nikoho z dodavatelů, aby to neprovedli už v listopadu a prosinci včetně konečného barevného nástřiku (plochy před jednotlivými pavilony jsou barevně odlišeny). Stav, v jakém se cesta nachází po zhruba měsíčním provozu těžké techniky, není myslím potřeba detailně popisovat.

To je ovšem minulost; nyní i přes mírný skluz vše probíhá nečekaně dobře. V únoru nás čeká dokončení výmaleb, osazení svítidel a dveřních křídel, pokládka podlahoviny a spolupráce na instalacích uměleckých děl a expozic. V exteriéru osadíme obklady DEBOND, stejně tak i dokončíme pochozí plochy dřevěných teras. Jako jednu z posledních aktivit plánujeme na březen dovoz modulu baru, oživení bazénu a usazení soch do venkovních prostor a také do bazénu.

Blížíme se do finiše, ale jak všichni víte, dokončovací práce ovlivňují výsledek nejvíce – držte nám tedy ‚modulárně‘ palce.

Hlavní partneři